XE NÂNG NGƯỜI CẮT KÉO JLGLiên hệ thuê xe

Xe nang nguoi cat keo

Xe Nâng Người Cắt Kéo JLG 2030ES 8m

 • Tải trọng thiết kế: 363kg
 • Chiều cao sàn: 6.1m
 • Chiều cao làm việc 8.1m
Xe nang nguoi cat keo

Xe Nâng Cắt Kéo JLG 2646ES 10m

 • Tải trọng thiết kế: 454kg
 • Chiều cao sàn: 8m
 • Chiều cao làm việc 10m
Xe nang nguoi cat keo

Xe Nâng Người Cắt Kéo JLG 3246ES 12m

 • Tải trọng thiết kế: 454kg
 • Chiều cao sàn: 10m
 • Chiều cao làm việc 12m
Xe nang nguoi cat keo

Xe Nâng Người Cắt Kéo JLG LE 4069 14m

 • Tải trọng thiết kế: 227kg
 • Chiều cao sàn: 12m
 • Chiều cao làm việc 14m
Xe nang nguoi cat keo

Xe Nâng Người Cắt Kéo JLG ERT4769 16m

 • Tải trọng thiết kế: 227kg
 • Chiều cao sàn: 14m
 • Chiều cao làm việc 16m
Xe nang nguoi cat keo

Xe Nâng Người Cắt Kéo JLG RT5394 18m

 • Tải trọng thiết kế: 227kg
 • Chiều cao sàn: 16m
 • Chiều cao làm việc 18m

XE NÂNG NGƯỜI CẮT KÉO GENIELiên hệ thuê xe

Xe cat keo genie

Xe Nâng Người Cắt Kéo Genie GS 1932 8m

 • Tải trọng thiết kế: 363kg
 • Chiều cao sàn: 6.1m
 • Chiều cao làm việc 8.1m
Xe cat keo genie

Xe Nâng Người Cắt Kéo Genie GS 2646 10m

 • Tải trọng thiết kế: 454kg
 • Chiều cao sàn: 8m
 • Chiều cao làm việc: 10m
Xe cat keo genie

Xe Nâng Người Cắt Kéo Genie GS 3246 8m

 • Tải trọng thiết kế: 328kg
 • Chiều cao sàn: 10m
 • Chiều cao làm việc 12m
Xe cat keo genie

Xe Nâng Người Cắt Kéo Genie GS 4047 14m

 • Tải trọng thiết kế: 454kg
 • Chiều cao sàn: 12m
 • Chiều cao làm việc: 14m
Xe cat keo genie

Xe Nâng Người Cắt Kéo Genie GS 4655 16m

 • Tải trọng thiết kế: 350 kg
 • Chiều cao sàn: 14m
 • Chiều cao làm việc: 16m
Xe cat keo genie

Xe Nâng Người Cắt Kéo Genie GS 5390 18m

 • Tải trọng thiết kế: 680kg
 • Chiều cao sàn: 16m
 • Chiều cao làm việc: 18m

XE NÂNG NGƯỜI CẮT KÉO KHÁCLiên hệ thuê xe

Haulotte Compact 12

Xe Nâng Người Cắt Kéo Haulotte Compact 12

 • Tải trọng thiết kế: 300kg
 • Chiều cao sàn: 6.1m
 • Chiều cao làm việc 8.1m
Haulotte Compact 14

Xe Nâng Người Cắt Kéo Haulotte Compact 14

 • Tải trọng thiết kế: 350kg
 • Chiều cao sàn: 12m
 • Chiều cao làm việc 14m
Sinboom GTJZ 1414

Xe Nâng Người Cắt Kéo Sinoboom GTJZ 1414

 • Tải trọng thiết kế: 227kg
 • Chiều cao sàn: 14m
 • Chiều cao làm việc 16m
[wpforms id=”236″]